Türkiye’de 18 milyon civarındaki konuttan yüzde 90’nında yeterli yalıtım yapılmıyor. Bina yalıtımına önem verilmemesi nedeniyle ortaya çıkan enerji açığının maliyeti ise yılda yaklaşık 7 milyar dolar.

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve enerji için yüksek miktarda ödenen paralar ülkeleri bu konuda tedbirler almaya yöneltiyor.

Enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Türkiye’de enerji verimliliğinin önündeki engellerin başında yalıtımsız binalar geliyor. Türkiye’de bulunan 18 milyon binanın yüzde 90’ı yalıtımsız.

Türkiye genelinde ısıtma ve soğutma için her yıl 13,5 milyar dolar harcandığı göz önüne alındığında yalıtımın bu miktarı azaltmada başlıca çözüm olduğu aşikârdır. Binalara yalıtım yapılması ile binaların enerji giderlerinin en az yüzde 50’si azaltılabilirken, bu da yıllık 7 milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor. 

Söz konusu tasarrufu yapabilmek için yeni yapılan binaların iyi ısı yalıtımı sağlayacak şekilde inşa edilmesi enerji israfını önlemedeki en önemli seçenek ve bu hususta devlet tarafından bir dizi yasal düzenlemeler yapıldı. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi uygulaması, yeni binalarda ısı yalıtımını zorunlu hale getirdi. Yine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren daha önce 19 ilde uygulanmakta olan yapı denetim kanunu bütün illerde uygulanmaya başladı. Bu kanuna göre yeni binaların ısı yalıtımı tüm Türkiye genelinde denetleniyor ve yalıtımı olmayan binaların inşasına izin verilmiyor.

Binaların ısı yalıtımında en büyük dış cepheyi oluşturan duvarların payı büyük ve ısı yalıtımından yüksek verim alabilmek için ürün seçimi en önemli unsur. Bugün için ülke genelinde yapılan her dört inşaatın birinde bims blok ürünleri kullanılıyor. Doğal, ekolojik, yalıtım özelliği ve yanmazlığının yanında, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı olan KALEBLOKBİMS ürünü bims blokların, bir deprem ülkesi konumundaki ülkemizde yapısal özelliği itibariyle hafif olması nedeniyle de kullanımı ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra enerji verimliliğinde yüksek performans sağlayan binaların yapımında KALEBLOKBİMS ürünleri kullanılması mükemmel ısı yalıtım özelliklerinden dolayı tercih sebebidir.